Investice do developerských projektů

Jako člen finanční skupiny, která spolupracuje i s projektovými kancelářemi, pokrýváme projekty v tomto rozsahu: rezidenční, industriální, komerční i multifunkční segment realitního trhu.

Zaměřujeme se na:

 • kompletní proces výstavby počínaje akvizicí pozemku
 • vyřízení povolení
 • zajištění financování
 • řízení projektu
 • marketing
 • konečný prodej

Spolupracujeme s širokým spektrem klientů, do kterého patří korporátní investoři, hypoteční banky, majitelé pozemků a nemovitostí a rovněž koncoví klienti – vlastníci bytů a nebytových prostor. Naší výhodou je vynikající znalost regionu a potřeb realitního trhu.

Nákupy a prodeje společností

Naše investice směřují do firmy, která potřebuje finance na rozvoj, expanzi, provoz, realizaci perspektivních podnikatelských záměrů.

Díky našim investicím firmu:

 • podpoříme
 • zajistíme cash flow
 • ustálíme na trhu
 • firma získá větší tržní podíl
 • více zákazníků a zakázek
 • rozšíříme portfolio nabízených produktů
 • získáme pro firmu nové trhy

To vše v ideální kombinaci, kdy firma získá nové zdroje a prostředky a my tak zhodnotíme náš / váš investiční kapitál.

Investice do movitých věcí

Základem úspěšného obchodu je „levně“ nakoupit a „draze“ prodat. S ohledem na potřebu diverzifikace finančních prostředků realizujeme mimo jiné i investice zaměřené na nákup a následný prodej.

Investice do nemovitostí

Naše investice směřují zejména do následujících nemovitostí:

 • byty, rezidenční budovy
 • pozemky
 • administrativní a obchodní prostory
 • průmyslové objekty
 • objekty dopravní infrastruktury
 • objekty odpadního hospodářství

Revitalizace společností

Investice směřují do upadající nebo krachující firmy, následně proběhne revitalizace s pomocí krizového manažera. Naše investice slouží primárně k záchraně perspektivní firmy s podmínkou nutné restrukturalizace, výměnou managementu, ve společnosti probíhá interní audit, analýza ztrátových a ziskových aktivit a následná reorganizace.

Financial

Výnosy v procentech

V rámci naší finanční skupiny realizujeme investice s následujícími vklady, fixními výnosy a likviditou.

Výše vkladu: 50 000 – 199 000 Kč

Investiční horizont (v letech)Roční úroková sazba p.a. (fixní výnos)
15%
26%
37%
48%
59%

Výše vkladu: 200 000 – 5 000 000 Kč

Investiční horizont (v letech)Roční úroková sazba p.a. (fixní výnos)
16%
27%
38%
49%
510%

U investic vyšších jak 5 miliónů korun je úroková sazba 10% p.a. bez ohledu na investiční horizont. Forma zajištění je předmětem jednání.