• do projektů, ve kterých máme majoritní podíl
  • do nemovitostí
  • do movitých věcí
  • do nákupu a následného prodeje společností
  • do revitalizací společností

Kapitál

K naší podnikatelské činnosti využíváme kapitál vlastní, bankovní a kapitál klientů.

Náš cíl

Naším cílem je efektivní a bezpečné zhodnocování finančních prostředků klientů. Našim mottem a posláním je zajistit klientovi maximum reálných a bezpečných výnosů!

Naše konkurenční výhody

  • schopnost rychlého posouzení investičního záměru, rychlé uvolnění kapitálu a jeho následná realizace
  • vynikající znalost regionu a potřeb realitního trhu
  • veškeré naše obchodní a investiční aktivity důsledně diverzifikujeme, neboli rozdělujeme do několika nezávislých investičních aktivit, čímž eliminujeme případná rizika
  • používáme vlastní kapitál, kapitál klientů a v neposlední řadě i bankovní kapitál.